ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ

ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਮੈ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਪਹਿਨਿਆ.. ਤਵੀਆ ਦੇ ਸੇਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਪਹਿਨਿਆ… ਸ਼ਾਇਰਾ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਸੇਕ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਦਤਾ ਵਿੱਚੋ.. ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਿਹੀ ਦਿਸਦੀ ਫਕੀਰਾ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤਾ ਵਿੱਚੋ.. ਹਾਦਸੇ ਅਭੁੱਲ ਵਸੇ...

ਇੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ ਗੋਲੀ

ਇੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ! ਏਰੀਏ ਚ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ! ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਵੈਲੀ ਸਾਡੇ ਲੱਤਾ ਥੱਲੋ ਕੱਢੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਯਾਰਾ ਨੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇ ਆ...