Punjabi Status App

ਰੋਣੇ ਉਮਰਾ ਦੇ ਪੈਂਗੇ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ

ਰੋਣੇ ਉਮਰਾ ਦੇ ਪੈਂਗੇ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ..
ਕੇਸੀ ਚੱਲੀ ਹਨੇਰੀਆ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੇ ਆਪਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕੱਚੇ ਢਹਿਣਗੇ….